Γιορτή PETERANDPAULS VISION

Από την γιορτή της PETERANDPAULS VISION με αφορμή την έναρξη δραστηριοτήτων και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου της νέας εταιρείας του Ομίλου τους!!!