Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής στη Γλυφάδα “Η επιχειρηματικότητα στην πόλη”. Συνάντηση με πολλούς και εκλεκτούς φίλους!!!

Περισσότερες φωτογραφίες