Κίνηση ανθρωπιάς για τους Έλληνες Πολεμιστές της Κύπρου.

Μία κίνηση ανθρωπιάς πραγματοποιήθηκε σήμερα για τους ξεχασμένους Έλληνες Πολεμιστές της Κύπρου όπου η πολιτεία οφείλε να είχε μεριμνήσει.
Οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην πατρίδα δεν θα πρέπει να λησμονούνται!