Κίνηση ανθρωπιάς για τους Έλληνες Πολεμιστές της Κύπρου.

Μία κίνηση ανθρωπιάς πραγματοποιήθηκε σήμερα για τους ξεχασμένους Έλληνες Πολεμιστές της Κύπρου όπου η πολιτεία οφείλε να είχε μεριμνήσει.
Οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην πατρίδα δεν θα πρέπει να λησμονούνται!

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”2635″ column=”4″ limit=”25″ empty_space=”15px”]