Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας!

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, τη γιορτάσαμε στη Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου!!!

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”2309″ column=”4″ limit=”25″ empty_space=”15px”]