Περιφορά εικόνας εορτάζοντος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Από την περιφορά της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο!!! Με πολλούς και εκλεκτούς φίλους!!!

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”2463″ column=”4″ limit=”25″ empty_space=”15px”]