Περιφορά εικόνας εορτάζοντος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Από την περιφορά της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο!!! Με πολλούς και εκλεκτούς φίλους!!!