ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Αύριο έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενεί η έντυπη Εφημεριδα Πρωταθλητής συνέντευξη μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες! Μια συνέντευξη εφ’όλης της ύλης για το όραμά μας για την ΜΌΝΙΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ