ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ…

www.olympicovision.com

Ο Ηρόδοτος στο 8ο βιβλίο του την Ουρανία αναφέρει, ότι αμέσως μετά τη λήξη της μάχης των Θερμοπυλών ο Ξέρξης είχε απορία γιατί τόσοι λίγοι Έλληνες βρέθηκαν να υπερασπίζονται τα Στενά; Εμφανίστηκαν τότε Αρκάδες, που ήταν στο στρατόπεδο του και εξήγησαν ότι ήταν περίοδος
Ολυμπιακών Αγώνων και για τους Έλληνες ήταν μεγάλη ιεροσυλία η οποιαδήποτε πολεμική σύγκρουση κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Έπρεπε λοιπόν και τους θεούς να τιμήσουν και την πατρίδα να υπερασπιστούν. Τον ενημέρωσαν επίσης ότι στους αγώνες αγωνίζονται μόνο για την Τιμή και ένα στεφάνι Ελιάς, τον κότινο. Ο Ξέρξης κοίταξε με απορία και γέλασε. Τότε ο στρατηγός του Τιγράζης είπε «Πάππαί Μαρδόνιε, κοίους επ άνδρας ήγαγες μαχησόμενου ημέας. Οι ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιεύντο, αλλά περί αρετής».
Ου περί χρημάτων αλλά περί αρετής αγωνίζονταν οι αρχαίοι Έλληνες… πράγμα παράξενο για το βάρβαρο ξένο βασιλιά, όπως παράξενο ήταν το γεγονός ότι ήταν απασχολημένοι με τους αγώνες την ώρα που η πατρίδα κινδύνευε…
Φυσικά ο Ξέρξης δεν πίστεψε τους Αρκάδες και νόμισε ότι οι Έλληνες απλά φοβούνταν να τον αντιμετωπίσουν. Αλλά τον αντιμετώπισαν.
Για τους αρχαίους Έλληνες λοιπόν οι αγώνες δεν είναι απλά μία θρησκευτική γιορτή και αγώνες για την πρωτιά, ήταν θεσμός ιερός, συνείδηση, αρχές, επιμονή, πίστη, αξίες βαθύτατες!!!!
Η Olympico Vision οραματίζεται την Επαναφορά των Αγώνων … στη βαθύτερη ουσία της δημιουργίας τους .. τις αξίες του Ολυμπιακού Ιδεώδους!!!!
ΜΟΝΙΜΗ διεξαγωγή των Ο.Α στην Ελλάδα με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Χώρα/Πόλη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ κάθε φορά!!!
Αν δεν ζητήσουμε δε θα λάβουμε🇬🇷🇬🇷🇬🇷
Σε ένα κόσμο που αλλάζει σε ένα κατεστημένο που αλλάζει .. βλέπε ανατροπή Super League!!!.. όλα μπορούν να συμβούν .. ποσό μάλλον όταν είναι δίκαιο να συμβούν!!!