ΑΥΤΗ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΛΕΜΕ ΜΕΓΑΛΗ

Αυτή τη Τρίτη… που τη λέμε Μεγάλη!!!
Ώρες αχρωμάτιστες… ίσως και βαριές, καθώς οι συμβολισμοί των Παθών, παραβιάζουν τη στερεότητα του υλικού και προκαλούν τη πνευματικότητα μας, την ψυχική μας ευαισθησία και τη ταύτιση με τις αλληγορίες των παραβολών και το μεγαλείο της υμνολογίας.
Η παραβολή των Ταλάντων, η παραβολή των δέκα Παρθένων και το μεγαλείο της άφεσης αμαρτιών της Κασσιανής. Ο Χριστός, διδάσκει, φιλανθρωπία, εργατικότητα, συγχώρεση, με την υμνολογία, της Μεγάλης Τρίτης και τον Όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Λίγο πριν το μαρτύριο μας καθιστά μάρτυρες μιας διδασκαλίας, όχι κατηχητικής, αλλά παραδειγματικής… Μας δίνει την μοναδική ευκαιρία, του να γίνουμε δέκτες της λεκτικής του αποστολικότητας και της πνευματικής του γενναιοδωρίας. Αξίζει να τη στερηθούμε ;