ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ… απαιτεί υπέρβαση Θεϊκή…
Η ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ… απαιτεί υπέρβαση Ανθρώπινη…
Χριστός Ανέστη…!!!!!