ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!!!

“αργειε ναλθει εκείνη η μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά”
Ήταν, ο ήχος της σιωπής … αυτός της καρτερίας και της βουβής προσευχής, σε μια εικόνα Παναγίας παλαιάς, στο υγρασμένο ρημοκλήσι, με το λειωμένο κερί και το σκουριασμένο αλάδευτο καντήλι… Άργειε να ‘λθει εκείνη η μέρα … του λυτρωμού και της γιορτής της λεύτερης, στο χώμα, που τα λιόδεντρα φιλεύουν την Άνοιξη στων βράχων τη σχισμάδα …
Χρόνια πολλά Πατρίδα μου… τιμή και δόξα στους λίγους, που έκαναν πολλά…τιμή σ’αυτούς, που τους αξίζουν όλα!!!🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷