ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΉΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

www.olympicovision.com

Γνωρίζετε ότι στο τόπο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 776 π.Χ δεν υπάρχει ένα στάδιο… ένα σύγχρονο γήπεδο… να φιλοξενηθεί μια εκδήλωση ;;;;Ούτε εγώ το γνώριζα.. ήταν το παράπονο που αποκόμισα από την επίσκεψη μου στα ιερά χώματα του ενδοξότερου τόπου πάνω στη γη…της Αρχαίας Ολυμπίας!!!!
Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει κάτι!!!! Οφείλουμε να συμβάλλουμε με οποιοδήποτε τρόπο όλοι..
Καλημέρα σας φίλοι μου🌞

Did you know that in the place where the Olympic Games were born in 776 BC there is not a stadium… a modern stadium… to host an event ???? most glorious place on earth… of Ancient Olympia !!!! Maybe it’s time to do something !!!! We must all contribute in any way .. Good morning my friends 🌞