ΕΑΝ….

Εάν βυθισθώμεν, ας βυθισθώμεν εις τον ωκεανόν! Ουχί εις την σκάφην!
Μενέλαος Λουντέμης, 1912-1977, Έλληνας συγγραφέας