ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΆΓΓΕΛΟ

 

www.olympicovision.com

Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που τον απελευθέρωσα.
Μιχαήλ Άγγελος, 1475-1564, Ιταλός γλύπτης & ζωγράφος

www.olympicovision.com

Like στην σελίδα Like στην Ελλάδα!