Εκδήλωση από την Τοπική Πετρούπολης.

Από την εκδήλωση της Τοπικής της Πετρούπολης με θέμα “Πολιτικές Εξελίξεις Ασφαλιστικό Φορολογικό” με ομιλητές τον κ.Ιωάννη Πλακιωτάκη, τον κ.Νίκο Καλάκο και τον κ.Χαράλαμπο Καούκη.