Εκδήλωση από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Από τη συζήτηση με θέμα “Η Μάχη κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού” που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.