ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Εκδήλωση ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηλιούπολης !!!Καλό φθινόπωρο με μαχητική διάθεση και αγωνιστικότητα για ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας