ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

www.olympicovision.com

Από την Εκδήλωση με θέμα: “Η επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και οι τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού”

From the Event on: “The anniversary of Cypriot Independence and the latest developments in the Cyprus issue”