ΕΝΑΡΞΗ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ OLYMPICO VISION

ΥΠΟΓΡΑΦΩ – ΣΤΗΡΙΖΩ


Σαν Olympico Vision ευχαριστούμε θερμά τα Market In για τη φιλοξενία της ψηφοφορίας μας σε 420.000 έντυπα … και κάπως έτσι αρχίζει η συλλογή ψήφων υπέρ της πρότασης της Olympico Vision για μόνιμη διεξαγωγή των ΟΑ στην Ελλάδα με διαφορετική διοργανώτρια χώρα κάθε φορά!!!!
Δεν μιλάμε για ΟΑ 2004 ..μιλάμε για μόνιμη φιλοξενία της διοργάνωσης στη πατρίδα μας κάτι το οποίο θα δώσει μεγάλη ώθηση στην οικονομία μας και θα απαλλάξει τη διοργανώτρια απο το υπέρογκο κόστος των δομών .. χωρίς να χάνει καθόλου απο την προβολή την οποία και αποζητά… η προβολή γίνεται μέσω ΜΜΕ… καθώς μέσα απο τη 4ετη προβολή κερδίζει την αύξηση της επισκεψιμότητας της!!!
Ζητάμε τη στήριξη σας .. ψηφίζουμε Ελλάδα!!!!

ΥΠΟΓΡΑΦΩ – ΣΤΗΡΙΖΩ

As Olympico Vision, we warmly thank Market In for hosting our vote in 420,000 publications… and this is how the collection of votes in favor of Olympico Vision’s proposal for a permanent holding of Olympic Games in Greece with a different host country each time begins !!!! We are not talking about Olympic games like back in 2004 ..we are talking about permanent hosting of the event in our country, something that will give a big boost to our economy and will relieve the organizer from the exorbitant cost of the structures .. without losing any of the visibility it seeks … The promotion is done through the media… as through the 4-year promotion it gains the increase of its traffic !!! We ask for your support .. we vote for Greece !!!!