Ενίσχυση συσσιτίου Γαλήνης στον Ταύρο.

Από το απογευματινό τσάι της εκκλησίας Εσταυρωμένου για ενίσχυση του συσσιτίου Γαλήνης στον Ταύρο! Ευχαριστώ για την πρόσκληση τη φίλη μου Ζαμπία Γαβαλά και τον πατέρα Ισίδωρο!!!

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”2830″ column=”4″ limit=”25″ empty_space=”15px”]