ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

www.olympicovision.com

Σήμερα η πρόεδρος μας βρέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να ενημερώσει τον Υπ. κ. Άδωνι Γεωργιάδη για τη δράση της Olympico Vision!!!! Ο Υπουργός βρήκε εξαιρετική την Ιδέα και θεωρεί χρέος όλων των Ελλήνων να στηρίξουν αυτή την δύσκολη αλλά εθνική προσπάθεια!!!
Τον ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που μας αφιέρωσε, παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμα του, καθώς και όλους όσους πλαισιώνουν το γραφείο του για την ζεστή υποδοχή!

Today our president was at the Ministry of Development and Investments to inform the Minister Mr. Adonis Georgiadis for the actions of Olympico Vision !!!! The Minister found the Idea excellent and considers it as a duty of all Greeks to support this difficult but national effort !!!
We warmly thank him for the time he dedicated to us, despite his busy schedule, as well as all those who frame his office for the warm welcome!