ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΣΥΠΚΑ

www.olympicovision.com

Είναι όμορφο να συναντάς φίλους, ανθρώπους που έτσι απλά μπαίνουν στη ζωή σου και μένουν… Πρωινή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, κύριο Γρήγορη Μούσιο. Ζήτησε να ενημερωθεί για τη δράση και τον σκοπό της Olympico Vision. Η Olympico Vision από σήμερα πλουσιότερη σε ανθρώπινο δυναμικό με μαχητές της ζωής. Συζητώντας μάθαμε ότι ο κύριος Μούσιος έλαβε μέρος και βραβεύτηκε στην τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκυο το 1998 ως το καλύτερο ζευγάρι χορευτών σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο σύλλογος ΠΑΣΥΠΚΑ (www.pasipka.gr) είναι ένας πολύ δραστήριος σύλλογος με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις και περιμένουν με αγωνία την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους που έπαυσαν λόγω της πανδημίας. Ας αφυπνιστουμε όλοι και ας ενισχύουμε τέτοιες προσπάθειες!! Η κατάληξη της συζήτησης όπως λέει και ο ίδιος είναι ότι τελικά η αναπηρία βρίσκεται στο μυαλό και μόνο!!!

It is beautiful to meet friends, people who just enter your life and stay … Morning meeting of our president with the President of the Panhellenic Association of Paraplegics and Physically Handicapped, Mr. Grigoris Mousios. He asked to be informed about the actions and the purpose of Olympico Vision. Olympico Vision as of today is richer in human resources with fighters of life. During the conversation we learned that Mr. Mousios took part and was awarded at the opening ceremony of the Paralympic Games in Tokyo in 1998 as the best couple of wheelchair dancers. The association PASYPKA (www.pasipka.gr) is a very active association with many actions and events and they are waiting anxiously restarting their activities which had ceased due to the pandemic. Let us all be awaken up and support such efforts !! The end of the discussion as he says is that in the end the disability is in the mind only !!!