Ετήσιος χορός Ένωσης Μακεδόνων Δυτικής Αττικής “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”.

Από την εκδήλωσή μας, της Ένωσης Μακεδόνων Δυτικής Αττικής “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”. Ευχαριστώ ολόψυχα τον πρόεδρο Απόστολο Καραπέτρο!!!

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”3781″ column=”4″ limit=”106″ empty_space=”15px”]