Ετήσιος χορός Ένωσης Μακεδόνων Δυτικής Αττικής “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”.

Από την εκδήλωσή μας, της Ένωσης Μακεδόνων Δυτικής Αττικής “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”. Ευχαριστώ ολόψυχα τον πρόεδρο Απόστολο Καραπέτρο!!!