Ετήσιος Χορός της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγίου Δημητρίου.

Από την επιτυχημένη εκδήλωση της Τοπικής Αγίου Δημητρίου. Ευχαριστώ τον φίλο Πρόεδρο Βαγγέλη Μαλαθούνη και όλα τα μέλη της τοπικής για την αγάπη και τη φιλοξενία!!!
[themeum_gallery_list number_of_gallery=”3759″ column=”4″ limit=”106″ empty_space=”15px”]