Η OLYMPICO VISION ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

www.olympicovision.com

Η Olympico Vision σήμερα συνδράμει ενεργά στην ανακύκλωση .. σε μια δράση με περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα του Δήμου Περιστερίου .. μαζί μας ο υπεύθυνος της δράσης ο φιλος Μπαμπης Δούναβης!!! Μέσω της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω-κινούμαι» καταφέρνουμε και εξασφαλίζουμε αναπηρικά αμαξίδια και διαφόρων ειδών ορθοπεδικά βοηθήματα για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη! Φίλοι μου αγαπημένοι μη πετάτε τα καπάκια για κάποιους δεν έχουν καμία αξία για κάποιους άλλους .. Μεγάλη 🙏

Olympico Vision today actively assists in recycling .. in an action with environmental and social character of the Municipality of Peristeri .. with us the person in charge of the action the friend Babis Dounavis !!! Through the action “RECYCLE LIDS help-move” we manage and provide wheelchairs and various types of orthopedic aids for people who need it! My dear friends do not throw away the caps.. for some they have no value but for others great 🙏