Η OLYMPICO VISION ΤΟΛΜΑ!

www.olympicovision.com

Στόχος το αδύνατο να γίνει δυνατό …νικήστε το φόβο της αποτυχίας .. τολμήστε ..
διεκδικούμε τη δικαίωση της χώρας μας ..του πολιτισμού μας …της ιστορίας μας ..
Απο εδώ το φως του αρχαίου ελληνικού πνεύματος σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη αυτού!!!
Μόνιμη διεξαγωγή των ΟΑ στην Ελλάδα με διαφορετική χώρα διοργανώτρια κάθε φορά!!!

Aim to make the impossible possible στε defeat the fear of failure .. dare ..
we claim the justification of our country ..of our culture… of our history ..
From here the light of the Ancient Greek spirit in all the lengths and breadths of this planet !!!
Permanent holding of the Olympic Games in Greece with a different host country each time !!!