ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ

www.olympicovision.com

Ιδανική στιγμή για τη χώρα μας .. τώρα που οι σχέσεις μας με τη Γαλλία βρίσκονται σε άριστο επίπεδο να ρίξουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τη πρόταση της Olympico Vision… και να διεκδικήσουμε για την Ελλάδα τη δικαίωση της .. με την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στη γενέτειρα τους .. και από εδώ το φως του Αρχαίου Ελληνικού πνεύματος σε όλο το πλανήτη!!!! Όσο και αν φαντάζει δύσκολο, εάν το πιστέψουμε και το διεκδικήσουμε με επιχειρήματα δημοκρατικά .. μπορούμε να το πετύχουμε … τίποτα δεν κερδήθηκε χωρίς κόπο και αγώνα!!!!

An ideal moment for our country .. now that our relations with France are at an excellent level to put on the negotiating table the proposal of Olympico Vision… and to claim for Greece its justification .. with the return of the Olympic Games to their birthplace .. and from here the light of the Ancient Greek spirit all over the planet !!!! As difficult as it may seem, if we believe it and claim it with democratic arguments .. we can achieve it… nothing was won without effort and struggle !!!!