Καλοκαιρινή εκδήλωση από ΔΗΜ.Τ.Ο. Χαϊδαρίου.

Από την καλοκαιρινή εκδήλωση της τοπικής Χαϊδαρίου με σκοπό τη γνωριμία με το νέο Δ.Σ. της Τ.Ο. και την ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων.