ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ 1908-1987

Σαν σήμερα τον χάσαμε και η Ελλάδα έγινε φτωχότερη…Ο Κάρολος Κουν δεν έγραψε… υπέγραψε τον Ελληνικό Πολιτισμό….

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”9740″ column=”4″ limit=”106″ empty_space=”15px”]