ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ 1908-1987

Σαν σήμερα τον χάσαμε και η Ελλάδα έγινε φτωχότερη…Ο Κάρολος Κουν δεν έγραψε… υπέγραψε τον Ελληνικό Πολιτισμό….