Κοπή Βασιλόπιτας Ένωσης Μακεδόνων & Θρακιωτών “Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”.

Από την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης Μακεδόνων και Θρακιωτών της Δυτικής Αττικής “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”.