ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Κριστίν Λαγκάρντ
Εξαιρετική Ιδέα, η μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Αν και ο τρόπος που αποφασίζει η ΔΟΕ είναι περίπλοκος… η Ιδέα πρέπει, να μελετηθεί!