ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Καλή εβδομάδα με γνώση και ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντες 😉
Χαρακτηριστικό λοιπόν γνώρισμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου ήταν η πίστη ότι τόσο τα καλά όσο και τα κακά που συμβαίνουν στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα της εύνοιας ή της δυσμένειας των θεών.
Ο νικητής των ολυμπιακών αγώνων θεωρείται ότι είχε την εύνοια των θεών, άρα ήταν πρόσωπο σεβαστό και σε κάποιο βαθμό ιερό.
Έτσι εξηγείται, γιατί οι νικητές μπορούσαν να τοποθετούν τους ανδριάντες τους στο ιερό: «Διότι η σωματική δύναμη αποτελεί στοιχείο θεϊκής ομοίωσης. Είναι το δώρο του θεού στους εκλεκτούς του.
Θα συμφωνούσαμε, επομένως με την διαπίστωση ότι αυτός ο θρησκευτικός χαρακτήρας των αγώνων , ήταν το στοιχείο που έδινε ποιότητα και ήθος στο αγωνιστικό μέρος και στη σχέση του αθλητή με τους αγώνες και με τους εμπλεκόμενους σ’ αυτούς.
Μόνιμη διεξαγωγή των ΟΑ στην Ελλάδα με διαφορετική χώρα διοργανώτρια κάθε φορά!!!!

Have a good week with knowledge and open spiritual horizons 😉
A characteristic feature of the ancient Greek world was the belief that both the good and the bad that happen to man are the result of the favor or dislike of the Gods.
The winner of the Olympic Games is considered to have had the favor of the Gods, so he was a respected person and to some extent a saint.
This explains why the victors could place their statues in the sanctuary: “Because physical strength is an element of divine likeness. It is the gift of God to his chosen ones.
We would agree, therefore, with the finding that this religious character of the games was the element that gave quality and ethos to the competition part and to the athlete’s relationship with the games and those involved in them.
Permanent holding of Olympic Games in Greece with a different host country each time !!!!