Μελωδήματα & Ακούσματα στον Ι.Ν.Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Μοσχάτου.

Μια πραγματικά κατανυκτική θεματική εκδήλωση: “Ο ληστής….ξανασταυρώνεται”! Συγχαρητήρια στον Πατέρα Παρθένιο! Έστω και για λίγο, αγαλλίασε η ψυχή μας!