《Μία αιωνιότητα και μία μέρα….》

«Μια αιωνιότητα και μια μέρα»
Η συμμαχία με τον Χρόνο δεν ήταν ποτέ εύκολη… Ο Χρόνος είναι υπερόπτης, γιατί έχει εξασφαλίσει την Αιωνιότητα…Πως να τα βάλεις μαζί του; Η Υπομονή, γίνεται δοκιμασία Ζωής… Ίσως, η λύση, να βρίσκεται και πάλι στην Υπέρβαση!!! Στον προσωπικό, δικό μας χρονικό στόχο… Ας είναι διάρκειας, μόνο μιας ημέρας… Αρκεί, αυτή η μέρα, να βρίσκεται αμέσως μετά την αιωνιότητα…