ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΕΛΑΓΙΝΗ….

.. κάθε κύμα που χαϊδεύει τον βράχο και μια ευχή…
κάθε ήχος της θάλασσας και μια ευλογία…
κάθε γλαροπούλι, στην αγκαλιά της ακινησίας…
Έτοιμα για τη πιο καλοκαιρινή νότα χαράς… στην πιο γλυκιά συντροφιά του κόσμου… που λέγεται Ελλάδα γη ή πιο απλά… η των θεών Χώρα Πελαγινή…