ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΜΑΣ

www.olympicovision.com

Ο διεθνής τύπος συνεχώς δημοσιεύει υποστηρικτικά άρθρα για μόνιμη πλέον έδρα των Ολυμπιακών αγώνων!
Η Olympico Vision προτείνει την Ελλάδα ως ΜΟΝΙΜΗ ΕΔΡΑ τώρα που το «ρίσκο»μπήκε δυναμικά και αναπάντεχα στη ζωή μας!!!!
Ζούμε -ευτυχώς ή δυστυχώς- σ΄ έναν κόσμο που αδιάλειπτα και αέναα αλλάζει. Τίποτα -πια- δεν μοιάζει να είναι Στατικό και ευσταθές…Οι δυναμικές ισορροπίες -στην Γεωπολιτική και στην Γεωοικονομία είναι άναρχες…Από την άλλη η μάστιγα της Πανδημίας ήδη διαφοροποίησε δεδομένα και προοπτικές. Συνεπώς τα μελλούμενα είναι σκεπασμένα από την ομίχλη των αγέννητων καιρών…
Και το «αύριο δεν το ξέρει κανείς…»
Με διαφορετικό ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ κάθε φορά ο θεσμός συνεχίζει να έχει τη διεθνή μορφή του!!!!

The international press is constantly publishing supporting articles for the permanent Holding of the Olympic Games!
Olympico Vision proposes Greece as the Permanent Host now that the “risk” has entered our lives dynamically and unexpectedly !!!!
We live – fortunately or unfortunately – in a world that is constantly and constantly changing. Nothing -now- seems to be Static and stable… The dynamic balances -in Geopolitics and in Geoeconomics are anarchic… On the other hand the plague of the Pandemic has already differentiated data and perspectives. Therefore the future is covered by the fog of unborn times…
And “tomorrow no one knows…”
With a different Country organises each time the institution continues to have its international form !!!!