ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Να πράττεις έτσι, ώστε κάθε πράξη σου, να έχει όχι μόνο τη δική σου συγκατάθεση,αλλά και μία θεία απλότητα και μία ανθρώπινη γνησιότητα και μια αγγελική μοναδικότητα.Αρκεί η κάθε πράξη σου να είναι πλούσια από τους πόρους της καρδιάς σου και του νου σου.Αρκεί να είναι,ένας γνήσιος και καθάριος ήχος της ύπαρξης σου,για να έχει τη λιτή ηθική ομορφιά και την υπόσχεση του ηθικού μεγαλείου,που δεν είναι παρά το ίδιο μεγαλείο της ζωής! Λόγια όμορφα , καθάρια του αγαπημένου Νικόλαου Παπανικολάου. ενός ανθρώπου ζεστού, με μεγαλείο ψυχής που τα λόγια του αγγίζουν την καρδιά μου!

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”8325″ column=”4″ limit=”25″ empty_space=”15px”]