ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ…ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ

H διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων έχει εξελιχθεί εδώ και πολλά χρόνια σε ένα γεγονός το οποίο μπορούν να υποστηρίξουν πολύ λίγες χώρες αν αναλογιστούμε τον αριθμό των ενεργών κρατών – μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (104 ενεργά μέλη και 45 επίτιμα) αλλά και σε σχέση με τον αριθμό των χωρών που λαμβάνουν μέρος (τουλάχιστον 200). Από το 1896 που αναβίωσαν και πάλι μόλις 19 χώρες διοργάνωσαν τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες από τις οποίες οι 6 ανέλαβαν την διοργάνωσή τους πάνω από 2 φορές. Και όπως εξελίσσεται η κατάσταση παγκοσμίως και για όσους παρακολουθούν τα γεγονότα , έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται από τους Ο.Α. του 2000 του Σύδνεϋ, ότι από τη στιγμή που η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων , είναι μια πολύ δαπανηρή υπόθεση δύσκολα θα βρεθούν στο μέλλον διοργανώτριες πόλεις. Πλέον, το να διεκδικεί μια πόλη την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη φαντάζει ουτοπία και όλο και περισσότερες πόλεις αν και θέτουν στην αρχή υποψηφιότητα, στη συνέχεια αναγκάζονται να την αποσύρουν και μάλιστα μέσω δημοψηφισμάτων υπό την πίεση των πολιτών, και εμφανίζονται πλέον απρόθυμες να πληρώσουν το υπέρογκο κόστος  που σε βάθος χρόνου δεν θα προσφέρει τίποτε. Το συμπέρασμα είναι ένα : Ότι έτσι οι Ολυμπιακοί χάνουν την παγκόσμια αίγλη τους. Γιατί να μην μπορούν ασθενέσθαρα οικονομικά χώρες να προβάλουν τον πολιτισμό τους φιλοξενούμενες σε μια μόνιμη βάση ? Η πρότασή μας για Μόνιμη Διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων στην γενέτειρά τους με διαφορετική Χώρα /Πόλη διοργανωτή κάθε φορά είναι πλέον μονόδρομος. Μόνο έτσι κάθε χώρα θα έχει το δικαίωμα να αναδείξει τον πολιτισμό της απαλλαγμένη από τα υπέρογκα ποσά που απαιτούνται για την διοργάνωσή τους. Μόνο έτσι το πνεύμα του Ολυμπισμού θα διαχέεται παγκόσμια. Μένει να το πιστέψουμε και να το διεκδικήσουμε!!!

Μόνιμη Διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα με Διαφορετική Χώρα/Πόλη Διοργανωτή κάθε φορά !!