ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

“Αρχαίο Πνεύμα αθάνατον, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού,
κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού.

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι,
στων ευγενών Αγώνων λάμψε την ορμή,
και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί.

Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουν μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός.
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου,
Αρχαίο Πνεύμ’ αθάνατο, κάθε λαός, κάθε λαός.”

Το Μάιο του 1895 ο Δημήτριος Βικέλας αναθέτει στον Εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά να γράψει τον Ολυμπιακό Ύμνο.. και φυσικά ανταποκρίθηκε άμεσα..ο συνθέτης Σπύρος Σαμαράς τον μελοποίησε.. ο Ύμνος παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην αίθουσα του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» συνοδεία πιάνου!!!

Στον Ολυμπιακό Ύμνο ο μεγάλος Έλληνας ποιητής επικαλείται το αρχαίο πνεύμα να κατέβει και να αστράψει στη δική του γη και ουρανό…
Ευχή και όραμά μας να κατέβει και να αστράψει στη δική μας γη και ουρανό!! Στην πατρίδα μας!!

Μόνιμη Διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα με διαφορετική Χώρα/Πόλη διοργανωτή κάθε φορά!!