ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πανελλαδικές εξετάσεις
Ένας όμορφος αγώνας διεκδίκησης του μέλλοντος. Ένας αγώνας άμιλλας και όχι ανταγωνισμού. Υπερτιμημένος σε κάποιες πλευρές του… Όχι ασήμαντος…
Οι υποψήφιοι κατακυριευμένοι από το άγχος… Οι γονείς συχνά περισσότερο…
Το ψυχολογικό μίγμα στη Χώρα μας το ονομάζουμε « εξετάσεις Ζωής»…
Ας το περιορίσουμε σε δοκιμασία εφηβείας…δοκιμασία, για ένα δρόμο γνώσης… Δεν είναι ο μοναδικός, δεν οδηγούν όλοι οι άλλοι στο άγνωστο…Δεν είναι ο δρόμος του απόλυτου!!! Σε κάθε αγώνα δεν μπορεί να είναι όλοι νικητές!!! Εδώ ειδικά δεν υπάρχουν καν ηττημένοι….
Καλή επιτυχία!!!