ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΣΙΚΠΑ

Μεγάλα τα προβλήματα παντού ..ο Συλλογος κινδυνεύει .. η πανδημία δημιούργησε προβλήματα και μια απάθεια στο κόσμο για ενεργή συμμετοχή διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους .. ήρθε η ώρα να δράσουμε, να βγούμε από τη βόλεψη μας και να ζητήσουμε για να λάβουμε!!!!
Ο Συλλογος δεν έχει ούτε τα βασικά .. ένα laptop.. τουλάχιστον αυτό σήμερα λύθηκε ..