Παράδοση τροφίμων στον Ι.Ν.Παναγίτσα Καλλιθέας.

Η ημέρα ξεκινάει για κάποιους ανθρώπους δύσκολα. Ας τους απλώσουμε ένα χέρι βοήθειας! Μεγάλες ελλείψεις σε γάλα και λάδι, όποιος μπορεί να βοηθήσει (Ιερός Ναός Παναγίτσα στην Καλλιθέα).