ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ OLYMPICO VISION

www.olympicovision.com

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε την κάρτα μελους των φίλων της Olympico Vision …τις επόμενες μέρες θα αποσταλούν στα μέλη μας!!!!
Ευελπιστούμε στη στήριξη όλων, όσων πιστεύουν στο Όραμα μας για ΜΟΝΙΜΗ Διεξαγωγή των ΟΑ στην Ελλάδα με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Χώρα/Πόλη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ κάθε φορά!!!
Πληροφορίες για την εγγραφή σας θα βρείτε στη σελίδα μας www.Olympicovision.com….ακολουθώντας τα εξης βήματα …Στήριξη Ιδέας ..Γίνε υποστηρικτής της Ιδέας μας!!!
Σας ευχαριστούμε πολύ!!!!

We are pleased to present you the membership card of the friends of Olympico Vision… in the forthcoming days they will be sent to our members !!!!
We hope for the support of all those who believe in our Vision for PERMANENT HOLDING of the Olympic Games in Greece with a DIFFERENT Country / City organizes them each time !!!
Information for your registration can be found on our page www.olympicovision.com… .Just following the steps as described
… Idea Support ..Be a supporter of our Idea !!!
Thank you in advance!