ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται από τον απτό πολιτισμό, τα κτίρια, τα αντικείμενα που αποδεικνύουν τον πολιτισμό αλλά και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά που είναι τα μηνύματα, τα μη ψηλαφιστά πολιτιστικά στοιχεία ενός πολιτισμού και αυτά είναι οι άγραφοι νόμοι, τα έθιμα, οι συνήθειες, οι αξίες, οι παραδόσεις και οι δραστηριότητες του έθνους στη διάρκεια κάποιας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι η εθνική μνήμη και Συνείδηση που κατοχυρώνει την ταυτότητα των λαών και επικυρώνει την ιστορία τους. Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση της Χάγης του 1954 η πολιτιστική κληρονομιά ενός έθνους αποτελεί πολιτιστική ιδιοκτησία, περιουσιακό δικαίωμα της κοινωνίας του Κράτους που τα δημιούργησε και γι’ αυτό προστατεύεται!!
Η Ελλάδα συνεπώς έχει ηθικό και νομικό δικαίωμα επί του πολιτισμού της !!!
Δικαιούται να ζητήσει όλα της τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιστορική πραγματικότητα και τις διεθνείς συνθήκες …
Η παγκόσμια κοινότητα κατά γενική ομολογία χρωστάει στην Ελλάδα πολλά και τα πνευματικά δικαιώματα του πολιτισμού της είναι αναγνωρισμένα…. όμως παρόλα αυτά ο πολιτισμός μας χαρακτηρίστηκε παγκόσμιος και καθένας τον εμπορεύεται κατά βούληση και συμφέρον…..
Δικαιούμαστε να προστατεύσουμε τις ιδέες μας, να επαναφέρουμε τον πολιτισμό μας στην πατρίδα και να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές που τον δικαιούνται!!! Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι ένα ακόμη λαμπρό παρελθόν… είναι αντικειμενική εκδήλωση έκφραση της ψυχής ολόκληρου του λαού του Ελληνικού λαού σε όποιο σημείο της γης και αν βρίσκεται!!!
Η μόνιμη επιστροφή τους στην Ελλάδα είναι η μόνη λύση για να ξαναποκτήσουν το σεβασμό που αξίζουν και να γίνουν Έμπνευση και μέσο για την Ειρήνη και τη χαρά των λαών!!!

Μόνιμη Διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα με Διαφορετική Χώρα/Πόλη διοργανωτή κάθε φορά!!