ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ OLYMPICO VISION ΣΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Bienvenido al nuevo embajador de Olympico Vision.. Latinoamérica❤️❤️
Καλωσορίζουμε τον νέο Πρεσβευτή της Olympico Vision … στη Λατινική Αμερική❤️

Η πρόεδρος της Olympico Vision , καλωσορίζει τον κο Héctor Julio Tresalet ως Εθελοντή Πρεσβευτή του Οράματος της Olympico Vision στην Λατινική Αμερική. Ο Héctor Julio Tresalet σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Universidad Nacional del Sur και είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Νέων Επιχειρήσεων της FENPAC – Fénix Patagónica Constructora S.A. Ο Hector έχει μεγάλη εμπειρία με αποδεδειγμένο επαγγελματικό εργασιακό ιστορικό, στον κατασκευαστικό κλάδο. Ειδικός στη Διαπραγμάτευση και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, είναι Επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός με ισχυρή γνώση των μέσων και της επικοινωνίας, με εξειδίκευση στην Οδοποιία και την Κατασκευή, εκπαιδευμένος στο Universidad Nacional del Sur.
Ως πρεσβευτής μας, o Hector ορμώμενος από την μεγάλη του αγάπη για καθετί Ελληνικό και παθιασμένος από την πρώτη στιγμή με το όραμά μας σχετικά με την Μόνιμη Διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων στην Ελλάδα με διαφορετική διοργανώτρια Χώρα/Πόλη κάθε φορά, βοηθά την Olympico Vision να προωθήσει το έργο και το μήνυμά της στο Μεξικό , την Κολομβία, την Χιλή , την Αργεντινή, Ουρουγουάη, Περού, Βολιβία, Παραγουάη, μεταλαμπαδεύοντας το όραμά μας στην εκεί ομογένεια και όχι μόνο με το μότο «Όποτε είμαστε ενωμένοι μεγαλουργούμε»
Ο Hector θέλει να εμπνεύσει πολλούς άλλους στην περιοχή να ασχοληθούν με το όραμα της Olympico Vision, καθώς και να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και δράσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος.
«Από την Αργεντινή συμμετέχω στη μεγάλη πρωτοβουλία Olympico Vision, για να στηρίξω έναν τόσο ευγενή και δίκαιο ελληνικό σκοπό. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα που τους έδωσε την καταγωγή, υποστηρίζω ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, με μια διοργανώτρια χώρα/πόλη κάθε φορά.»
Héctor Julio Tresalet

Welcome to the new ambassador of Olympico Vision .. Latin American
Welcome to the new Olympico Vision… Ambassador Λα to Latin America ❤️

The President of Olympico Vision welcomes Mr.Héctor Julio Tresalet as the Volunteer Ambassador of Olympico Vision in Latin America. Héctor Julio Tresalet studied civil engineering at the Universidad Nacional del Sur and is the Head of the New Business Department at FENPAC – Fénix Patagónica Constructora S.A. Hector has extensive experience with a proven track record of working in the construction industry. Specialist in Negotiation and Strategic Planning, he is a Professional Civil Engineer with strong knowledge of media and communication, specializing in Road Construction and Construction, trained at the Universidad Nacional del Sur.
As our ambassador, Hector, driven by his great love for everything Greek and passionate from the first moment with our vision for the Permanent Holding of the Olympic Games in Greece with a different host Country / City each time, helps Olympico Vision to promote its work and message in Mexico, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Peru, Bolivia, Paraguay, transmitting our vision to the Greek community there and not only with the motto “Whenever we are united we grow”
Hector wants to inspire many others in the region to pursue the vision of Olympico Vision, as well as to participate in events and activities in order to achieve the common goal.
“From Argentina, I participate in the great Olympico Vision initiative, to support such a noble and just Greek cause. “The Olympic Games must return to the country that gave them their origin, I support PERMANENT OLYMPIC GAMES IN GREECE, with one host country / city at a time.”
Héctor Julio Tresalet