Προσφορά στο Ίδρυμα ΣΥΔ ΚΟΚΚΟΡΗ και ΨΑΡΑΥΤΕΙΟ.

Από την επίσκεψη στο Ίδρυμα Σ.Υ.Δ. Κόκκορη & Ψαραύτειο και την παράδοση των δύο τροχήλατων τραπεζιών για τον εξοπλισμό του νοσηλευτικού δωματίου τους.