Προσφορά στο Ίδρυμα ΣΥΔ ΚΟΚΚΟΡΗ και ΨΑΡΑΥΤΕΙΟ.

Από την επίσκεψη στο Ίδρυμα Σ.Υ.Δ. Κόκκορη & Ψαραύτειο και την παράδοση των δύο τροχήλατων τραπεζιών για τον εξοπλισμό του νοσηλευτικού δωματίου τους.

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”5389″ column=”4″ limit=”106″ empty_space=”15px”]