Προσφορά στο ΣΥΔ ΚΟΚΚΟΡΗ και ΨΑΡΑΥΤΕΙΟ.

Από την επίσκεψη στο ΣΥΔ Κόκκορη και Ψαραύτειο, όπου ο αγαπημένος πατέρας Νικόδημος παρέλαβε ένα αναπηρικό αμαξίδιο προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των παιδιών με ειδικές ανάγκες του Ιδρύματος.

[themeum_gallery_list number_of_gallery=”5224″ column=”4″ limit=”106″ empty_space=”15px”]