Προσφορά στο ΣΥΔ ΚΟΚΚΟΡΗ και ΨΑΡΑΥΤΕΙΟ.

Από την επίσκεψη στο ΣΥΔ Κόκκορη και Ψαραύτειο, όπου ο αγαπημένος πατέρας Νικόδημος παρέλαβε ένα αναπηρικό αμαξίδιο προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των παιδιών με ειδικές ανάγκες του Ιδρύματος.