ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ NEW GREEK TV

www.olympicovision.com

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις δράσεις και το σκοπό της Olympico Vision από διαδικτυακές εφημερίδες της Ομογένειας συνεχίζεται. Backstage στιγμιότυπα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η Προέδρος μας στο δημοσιογράφο του New Greek TV (NGTV) με έδρα την Νέα Υόρκη, κο Ευθύμιο Τσιλιόπουλο

The expression of interest for the actions and the purpose of Olympico Vision by online newspapers of the Greek Diaspora continues. Backstage snapshots from the interview given by our President to the journalist of New Greek TV (NGTV) based in New York, Mr. Efthymios Tsiliopoulos