ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συνάντηση ενημέρωσης με τους στενούς συνεργάτες του υπουργού Εξωτερικών κ Νίκου Δένδια… σύντομα και μαζί του!!! Προέχουν τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και οι επαφές του για τη χώρα μας!!!
Ο συγκεκριμένος πίνακας κοσμεί το γραφείο των συνεργατών του. Η Olympico Vision δικτυώνεται και αποκτά φίλους και συμμάχους παντού!

Information meeting with the close associates of the Minister of Foreign Affairs, Mr. Nikos Dendias.. soon with him too !!! Foreign policy issues and his contacts for our country are paramount !!! This painting adorns the office of his associates. Olympico Vision is networking and making friends and allies everywhere!