ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟ ΜΑΛΑΜΟ, ΣΥΡΙΓΟ ΚΑΙ ΦΑΣΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΧΕΠΑΝΣ

www.olympicovision.com

Μια πολύ σημαντική στρατηγικής σημασίας συνάντηση είχε η πρόεδρος μας στα γραφεία της Olympico Vision. Παρόντες ο Πρόεδρος του Τμήματος AHEPA Χαλανδρίου HJ -04 «ΣΟΛΩΝ» κ. Γεώργιος Μαλάμος, ο συντάκτης και ανταποκριτής του Εθνικού Κήρυκα, μιας από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Ομογένειας, κος Κωνσταντίνος Συρίγος και ο αξιόλογος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος των Αχέπανς, κος Φασλής Χρήστος.
Σε μια εφ’όλης της ύλης συζήτηση σχετικά με την προώθηση , την υλοποίηση κοινών δράσεων και την συνεργασία! Όλοι τους δηλώνουν παντού και πάντα Έλληνες και το αποδεικνύουν με κάθε
ευκαιρία προάγοντας την ιδέα του ελληνισμού, της φιλοπατρίας, της φιλανθρωπίας. Eλληνοαμερικανοί που δεν
έκοψαν ποτέ τον «ομφάλιο λώρο» με την Ελλάδα αλλά, αντιθέτως, κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθούν στο πλευρό της πατρίδας τους. Ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Olympico Vision σε σχέση με την Ομογένεια έχει μόλις ανοίξει!

Our president had a very important strategic meeting at the offices of Olympico Vision. Present were the President of the AHEPA Department of Halandri HJ -04 “SOLON” Mr. George Malamos, the author and correspondent of Ethnikos Kirikas, one of the largest newspapers of the Greek Diaspora, Mr. Konstantinos Syrigos and the remarkable lawyer at Areios Pagos and member of Ahepans, Mr. Faslis Christos.
In a full-fledged discussion about promotion, implementation of joint actions and cooperation! They all declare themselves Greeks everywhere and always and they prove it with each opportunity promoting the idea of ​​Hellenism, patriotism, charity. Greek Americans who never cut the “umbilical cord” with Greece but, on the contrary, they do everything they can to be on the side of their homeland. An important chapter for Olympico Vision in relation to the Greek Diaspora has just opened!