ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΙΤΟ

Συνάντηση στα γραφεία της Olympico Vision με τον σύμβουλο επιχειρήσεων ,Πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο Μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων SAFHOTEL, Μέλος ΔΕΕΠ ΝΔ Κέρκυρας κ Αντώνης Χαρίτος μια προσωπικότητα με έντονη κοινωνική δράση…συζητήσαμε τρόπους διάδοσης της Ιδέας στη Κέρκυρα!!!

Meeting at the offices of Olympico Vision with the business consultant, President and CEO of SAFHOTEL Elderly Care Unit, Member of DEEP SW Corfu and Antonis Charitos a personality with strong social action σαμε we discussed ways to spread the Idea in Corfu !!!